Závěrečné práce

Urbanistická struktura města Mostu

Bc. Jana Kubánková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistická struktura města Mostu Tématem diplomové práce je revize urbánní struktury města Mostu nahlížená v měřítkách města, čtvrti a lokality. Definice městské kostry je základním předpokladem pro udržení stability města jako celku při budoucích rozvojových změnách (smršťování města) a pro efektivní koncentraci investic. Práce současně řeší možnosti regenerace sídlištních celků, jakožto charakteristické struktury města a stanovuje obecně platné principy, které přispívají k posílení stability, konkurenceschopnosti a atraktivity takovýchto lokalit. Cílem navržených zásahů je především zvýšení kvality obytného prostředí města a posílení jeho rezidenční atraktivity, která je vzhledem k rozvojovému potenciálu regionu pro město klíčovým tématem. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.