S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

F. L. Wright: Umění a dovednost stroje

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten