Výzkumné projekty

Fotogrammetrické skenování staveb pomocí UAV

Projekt se bude zabývat hodnocením použitelnosti fotogrammetrie v oblasti stavebnictví. Na základě analýzy metody SFM (Structure From Motion) s využitím UAV (Unmanned Aerial Vehicle) bude provedeno fotogrammetrické skenování stavebního objektu s výsledným 3D modelem daného objektu. Cílem daného projektu je zaměření a posouzení vhodnosti metody fotogrammetrického měření pro vytváření 3D modelů reálných staveb v oblasti stavitelství s následnou možností odhalení rizikových oblastí daného objektu (destrukce objektu). Výstupy mohou pomoci ke snadnější orientaci na poli dostupných nástrojů a usnadnit adaptaci metody SFM na stavební trhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.