Výzkumné projekty

Zajištění trvanlivosti a spolehlivosti sanačních opatření aplikovaných na významné historické budovy a památkové objekty

Trvanlivost a spolehlivost sanačních opatření je velmi aktuální a závažné téma související s problematikou obnovy a uchování historických staveb. Řešení projektu navazuje na současnou úroveň poznání v dané problematice a je zaměřeno na získání nových poznatků umožňujících dosažení vysoké trvanlivosti a funkční spolehlivosti materiálů a konstrukcí historických staveb a památkových objektů, jako nedílnou součást udržitelného rozvoje (zajištění dlouhé životnosti).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.