Výzkumné projekty

Vliv dlouhodobého působení přírodmích podmínek na hydrofóbní vlastnosti povrchových vrstev

Díky negativní přírodním podmínkám, které působí přímo na povrchové vrstvy konstrukce, mnoho budov ztrácí svoji primární ochranu, což může vést až k jejich poškození. Cílem tohoto projektu je stanovit změny hydrofobních vlastností omítek i povrchových vrstev betonu po vystavení dlouhodobému působení simulovaných vnějších podmínek. Pravděpodobně nejdůležitější faktory ovlivňující degradaci materiálu představují slunce (teplo , UV záření... ), vzduch (oxid uhličitý) a voda (déšť, sníh, led a s tím spojené problémy se solemi), která proniká do struktury materiálu. Proto je práce zaměřená na stanovení hydrofobních parametrů a jejich změny v průběhu dlouhodobého působení přírodních podmínek. Důležitou součástí projektu je vyhodnocení výsledků před a po simulaci vnějšího prostředí. Hlavním přínosem projektu je skutečnost, že naměřené údaje mohou poskytnout přesnější informace ohledně životnosti materiálu, zlepšit tak kvalitu navrhovaného projektu či prodloužit čas mezi nezbytnými opravami stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.