Výzkumné projekty

Koncepce monitoringu nároků na dopravní stavby dálnic a silnic první třídy z pohledu potřeby dopravy

Cílem projektu je vypracovat návrh koncepce monitoringu nároků na dopravní stavby dálnic a silnic první třídy z pohledu potřeby dopravy. Na základě analýzy současného stavu procesu schvalování, přípravy a realizace projektů dopravních staveb dálnic a silnic první třídy budou stanoveny klíčové parametry zásadně ovlivňující rozsáhlé stavební investiční projekty v korelaci s ekonomickou situací státu a kapacitními možnostmi českého stavebnictví. Navrženou koncepci bude možné využít ke strategickému plánování rozsahu investic do stavebních projektů dopravní infrastruktury České republiky a tím zefektivnit plánovací a rozhodovací procesy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.