Zprávy

Stipendia ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě

Pro občany ČR nabízí kuvajtská vláda 3 stipendijní místa, věkový limit je mezi 18 a 27 let.

Žádáme o doručení naskenovaných přihlášek případných zájemců na e-mail Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz, a to do 20. srpna 2019.

 

Přihláška musí obsahovat:

-         motivační dopis a CV žadatele v anglickém jazyce s uvedením kontaktních údajů;

-         sken dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kandidáta (tj. maturitní vysvědčení nebo vyšší);

-         sken datové stránky pasu;

-         pasovou fotografii v digitální verzi

 

Velvyslanectví následně vybere tři zájemce a nominuje je oficiální cestou kuvajtské straně.

Po potvrzení kuvajtskou stranou musí vybraní kandidáti v další fázi zaslat na adresu Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu následující dokumenty:

-         doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. maturitní vysvědčení nebo vyšší) úředně uvěřený Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze;

-         potvrzení o trestné bezúhonnosti;

-      výsledky zdravotních testů úředně ověřené Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze s tím, že jejich seznam je uveden na stránkách Kuwait University  nebo na stránkách Ministry of Higher Education v sekci Student Visas.

-         fotokopie pasu;

-         4 pasové fotografie

 

Zároveň žádáme o zaslání naskenovaných dokumentů vybraných kandidátů elektronickou cestou na e-mail kuwait@embassy.mzv.cz. Ze zkušenosti z předchozích let doporučujeme za tímto účelem využít služeb DHL.

 

Deadline pro zaslání zbývajících dokumentů bude upřesněn ze strany Velvyslanectví ČR v Kuvajtu dodatečně.

Kuvajtská strana zatím nesdělila další podrobnosti týkající se výše stipendia ani začátku a ukončení akademického roku. Ze zkušenosti z minulých let uvádíme, že kuvajtské vládní stipendium pokrývalo ubytování, studium, zdravotní pojištění, plnou penzi a měsíční kapesné 100 KWD (= cca 7 000 Kč).

 

AIA

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.