S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Stipendia ke studiu arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě

Pro občany ČR nabízí kuvajtská vláda 3 stipendijní místa, věkový limit je mezi 18 a 27 let.

Žádáme o doručení naskenovaných přihlášek případných zájemců na e-mail Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu kuwait@embassy.mzv.cz, a to do 20. srpna 2019.

 

Přihláška musí obsahovat:

-         motivační dopis a CV žadatele v anglickém jazyce s uvedením kontaktních údajů;

-         sken dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání kandidáta (tj. maturitní vysvědčení nebo vyšší);

-         sken datové stránky pasu;

-         pasovou fotografii v digitální verzi

 

Velvyslanectví následně vybere tři zájemce a nominuje je oficiální cestou kuvajtské straně.

Po potvrzení kuvajtskou stranou musí vybraní kandidáti v další fázi zaslat na adresu Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu následující dokumenty:

-         doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. maturitní vysvědčení nebo vyšší) úředně uvěřený Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze;

-         potvrzení o trestné bezúhonnosti;

-      výsledky zdravotních testů úředně ověřené Velvyslanectvím Státu Kuvajt v Praze s tím, že jejich seznam je uveden na stránkách Kuwait University  nebo na stránkách Ministry of Higher Education v sekci Student Visas.

-         fotokopie pasu;

-         4 pasové fotografie

 

Zároveň žádáme o zaslání naskenovaných dokumentů vybraných kandidátů elektronickou cestou na e-mail kuwait@embassy.mzv.cz. Ze zkušenosti z předchozích let doporučujeme za tímto účelem využít služeb DHL.

 

Deadline pro zaslání zbývajících dokumentů bude upřesněn ze strany Velvyslanectví ČR v Kuvajtu dodatečně.

Kuvajtská strana zatím nesdělila další podrobnosti týkající se výše stipendia ani začátku a ukončení akademického roku. Ze zkušenosti z minulých let uvádíme, že kuvajtské vládní stipendium pokrývalo ubytování, studium, zdravotní pojištění, plnou penzi a měsíční kapesné 100 KWD (= cca 7 000 Kč).

 

AIA

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.