Výstava ateliérových prací

In soji

Barbora Gažiová

Anotace

Kompozícia oblosti pozostáva z tyčí a dvoch prehnutých plôch v spolupráci s remeselnou výrobou spracovania jaseňového dreva. V spolupráci s jasankármi boli vymedzené hranice, ktoré ponúkli možnosť sústruženia rôznych priemerov, ohýbanie dreva používané pri výrobe jaseňových lyží a spínanie gumolanom alebo lanom používaných pri výrobe sánok. Procesy sú skromne použité v návrhu in soji. Upevnené plochy lanom umiestneným na bočných stranách operadla a sedáku v rozmedzí 5 cm ponúkajú variabilné naklánanie plôch podľa potreby užívateľa, čím vytvárajú individuálne pohodlie.V jednoduchej forme kostra ponuka mierne naklonenie opretia a stabilnú výšku opierok na ruky.Vonkajšiu stranu operadla a sedáku tvorí kolík na vymedzenie vzdialenosti posunu plôch a istenie proti zošmyknutiu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš