Zprávy

DOKTORSKÁ SETKÁNÍ ZS 2019/2020

V ZS 2019/2020 proběhnou tři doktorská setkání našeho ústavu - 16. 10. / 13. 11. / 22. 1. - vždy ve středu od 18:15 v zas. m. 464.

Program doktorských setkání v ZS 2019/2020:

16. 10.

Tereza Šváchová - Kulturní instituce v kontextu města

Aleš Hvízdal - Kulturní stavby / typologie ornamentu

13. 11.

Pavel Lupač - Vnímání architektonického prostoru osobami se smyslovým nebo mentálním postižením

Lenka Iĺová - Architektura všem

22. 1.

Alina Sereda - Architektura všem: Komunikace a interpretace architektury

Vít Polák - Občanské stavby a sídlo - výuka a prostor

 

Studující doktorand má povinnost prezentovat jednou v každém akademickém roce aktuální stav svého výzkumu a zpracování disertační práce (nevztahuje se na doktorandy v režimu uznané doby rodičovství, kteří mají možnost prezentovat nepovinně a na doktorandy v 1.ročníku studia).

Účast studujících doktorandů na všech těchto setkáních je povinná (nevztahuje se na doktorandy v režimu uznané doby rodičovství, kterým je účast doporučena).

Všichni školitelé i další zájemci z řad pedagogů jsou na setkání vítáni!

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.