Zprávy

Veřejné přednášky předmětu Koncept a Interpretace

Zveme vás na přednášky předmětu Koncept a interpretace, které budou v ZS 2019/2020 přístupné veřejnosti. V jejich rámci vystoupí renomovaní odborníci z praxe – Adam Gebrian, Denisa Hejlová, Robert V. Novák, Jana Tichá, Michal Škoda. Garantem předmětu je doc. Pavla Melková. Přednášky se konají vybrané středy 13.15–14.45 v posluchárně 111.

ROZVRH PŘEDNÁŠEK ZS 2019/2020

25.  9. Pavla Melková – Koncept a interpretace

 2. 10. Adam Gebrian – Prapagace architektury

16. 10. Denisa Hejlová – Základy prezentace projektu

30. 10. Pavla Melková – Kritická teorie a interpretace jako nedílná součást činnosti praktikujícího architekta

13. 11. Robert V. Novák – Kniha, katalog, výstava

27. 11. Jana Tichá – Editorství. Časopis. Kniha.

11. 12. Michal Škoda – Architektonické výstavy

 

Více najdete na webových stránkách předmětu Koncept a interpretace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.