Zprávy

Soutěž Young Architect Award 2019: většinu cen získali naši studenti

Nejlepší práce 11. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let pocházejí z dílny našich studentů nebo absolventů. Porota ocenila práce Anny Svobodové, Ondřeje Blahy, Barbory Červeňové, Filipa Hermanna, Sausan Haj Abdové a Martina Petříka. Zpracovávali téma Nájemního bydlení.

Odborná porota hodnotila práce dle naplnění potenciálu nájemního bydlení, bezprostředního zapojení návrhu do kontextu místa a následného přínosu pro společenský život v blízkém i vzdáleném okolí. "Téma Nájemního bydlení se ukázalo jako velice aktuální a zdaleka ne vyčerpané. Soutěžícím se podařilo propojit originální současné přístupy s pokorou a s inspirací v architektuře 20. století," zhodnotila letošní ročník předsedkyně poroty a rektorka Architectural Institute in Prague (ARCHIP) Regina Loukotová.

Letošními vítězi se stali MgA. Anna Svobodová a Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha se svým návrhem Nájemního domu Karlín. Dům vklínili do úzkého, prudce svažitého pásu mezi ulici Pernerovu a železnici. Podle poroty prokázali hluboké pochopení podstaty nájemního bydlení. Jejich členění prostor na sdílené a soukromé a variabilita jejich vazeb představují inovativní model metropolitního činžovního domu a přinášejí pozitivní dopady pro sousední městskou čtvrť.

Vítěze soutěže čeká návštěva jedné z evropských metropolí, při které se setkají s významným architektem a seznámí se s místním řešením nájemního bydlení.

Cenu architekta Josefa Hlávky získala Bc. Barbora Červeňová z Ateliéru Kuzemenský – Kunarová za Mestský nájomný dom Karlín. Její návrh rozvíjí velkorysý rozvrh pražského Karlína v několika rovinách. Představuje mix hotelového, nájemního a vlastnického bydlení. Městský blok doplnila věží s hotelovými byty. Veřejně přístupný vnitroblok/dvůr obohacuje přísnou ortogonální mřížku karlínských ulic s rafinovaně uplatněným echem nedalekého viaduktu a vytváří skutečně obytné místo s charakterem.

Cenu rektora ČVUT za školní práci si odnesl Ing. arch. Filip Hermann z Ateliéru Novotný – Koňata – Zmek za projekt Český Krumlov – sídliště, ve kterém navrhuje společné bydlení seniorů a mladých rodin, čímž vrací město jeho obyvatelům a nabízí zajímavou alternativu dostupného bydlení napříč generacemi.

Cenu rektora TUL za školní práci porota předala Sausan Haj Abdové z Ateliéru Kuzemenský – Kunarová za Městský nájemní dům Karlín, v němž dostavbou karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu variant velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu.

Cenu hlavního partnera YIT za projekt Městské třídy získal Ing. arch. MgA. Martin Petřík. Jeho návrh zaujal porotu svou objevností a rafinovaností, a zároveň zklamal nedostatečnou prezentací hlavního tématu soutěže – nájemního bydlení. Porota zdůraznila, že i přesto jeho volba pozice na rozhraní městské třídy a přilehlého komorního sídliště se jeví jako jedna z nejlepších v soutěži.

 

 


 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.