Zprávy

Miroslav Pavel obdrží za svou disertační práci Cenu Josefa Hlávky

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. převezme 16. listopadu Cenu Josefa Hlávky. Na návrh rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka ji získává za mimořádnou doktorskou disertační práci s názvem Architekt Jindřich Merganc: lidský rozměr. Je jedním z devíti studentů, kteří byli za ČVUT nominováni.
Zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v Plzeňském kraji

Závěry a výsledky disertační práce byly vydány nakladatelstvím ČVUT ve společné publikaci Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku editované prof. Matúšem Dullou.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském a doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Cena je omezena věkem 33 let. Uděluje ji nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Kandidáty navrhují rektoři pražských vysokých škol. Ocenění získávají 20 000 Kč a její předání laureátům probíhá každoročně při slavnosti na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v Plzeňském kraji.

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D. působí na FA ČVUT jako akademický pracovník na Ústavu teorie a dějin architektury, specializuje se na dějiny architektury 20. a 21. století a jejich přesahy. Jeho disertační práce je ve fulltextu přístupná zde.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.