Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent; vztahy s veřejností ústavu Teorie a dějin architektury; kurátor ústavní Galerie na ochozu

Historik architektury a kulturolog. Absolvoval magisterský a doktorský studijní program na Filozofické fakultě UK v Praze, v roce 2019 získal doktorát na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Specializuje se na dějiny architektury 20. a 21. století a jejich přesahy. Dlouhodobě se věnuje problematice stavebně historických průzkumů české architektury druhé poloviny 20. století a je spoluautorem metodiky jejího hodnocení. Zvláštní místo pak zaujímá rozbor architektonické tvorby pohledem antropologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.