Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent; vztahy s veřejností ústavu Teorie a dějin architektury; kurátor ústavní Galerie na ochozu

Historik architektury a kulturolog. Absolvoval magisterský a doktorský studijní program na Filozofické fakultě UK v Praze, v roce 2019 získal doktorát na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Specializuje se na dějiny architektury 20. a 21. století a jejich přesahy. Zvláštní místo pak  zaujímá architektonická tvorba Nizozemí, Skandinávie a v rozvojových oblastech. Mezi lety 2013 až 2021 spolupracoval se spolkem Kruh, kdy zajišťoval produkci a dramaturgii celorepublikového festivalu Den architektury. 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.