S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

Miroslav Pavel je kulturní antropolog a historik architektury. Absolvoval magisterský a doktorský studijní program na Filozofické fakultě UK v Praze, v roce 2019 získal doktorát na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Specializuje se na dějiny architektury 20. a 21. století a jejich přesahy. Zvláštní místo pak  zaujímá architektonická tvorba Nizozemí, Skandinávie a v rozvojových oblastech. Spolupracuje se spolkem Kruh – od roku 2013 zajišťuje produkci a dramaturgii celorepublikového festivalu Den architektury. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.