Lidé

PhDr. Miroslav Pavel, Ph.D.

odborný asistent

Miroslav Pavel je kulturní antropolog a historik architektury. Absolvoval magisterský a doktorský studijní program na Filozofické fakultě UK v Praze, v roce 2019 získal doktorát na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Specializuje se na dějiny architektury 20. a 21. století a jejich přesahy. Zvláštní místo pak  zaujímá architektonická tvorba Nizozemí, Skandinávie a v rozvojových oblastech. Spolupracuje se spolkem Kruh – od roku 2013 zajišťuje produkci a dramaturgii celorepublikového festivalu Den architektury. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.