Závěrečné práce

Holešovice - Meziprostory Pražská tržnice

Kořenská Kristýna

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Bakalářská práce se zabývá revitalizací veřejného prostoru Pražské tržnice. Autorka hledá řešení, které by koncepčně sjednotilo prostor a respektovalo historický ráz místa s ohledem na kontext okolí. Výstupem práce je rozpracování studie do podrobnosti realizačního projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.