Zprávy

20. ročník Přehlídky diplomových prací vyhrál Matěj Šebek, absolvent FA ČVUT

Pět z celkem osmi ocenění si ze slavnostního vyhlášení odnesli absolventi naší fakulty. Vítězem se stal Matěj Šebek a na druhém místě skončila Lenka Levíčková. Přehlídku diplomových prací každoročně pořádá Česká komora architektů jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových projektů.
První cenu získal Matěj Šebek za projekt Nové divadlo pro Jindřichův Hradec

Přehlídku diplomových prací každoročně pořádá Česká komora architektů jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových projektů. Přehlídky se mohli zúčastnit absolventi vysoké školy, kteří v akademickém roce 2018/2019 úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na některé z vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu a zařazeným Českou komorou architektů na seznam škol s uznaným vzděláním a příbuzným vzděláním. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 8. října v prostorách ČKA.

První cenu získal Matěj Šebek za projekt Nové divadlo pro Jindřichův Hradec. Pod vedením Tomáše Novotného, Tomáše Zmeka a Jakuba Koňaty navrhnul nové městské divadlo ve znehodnocené zahradě bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci.

Druhou cenu převzala Lenka Levíčková za práci Národní knihovna zpracovanou pod vedením Michala Kuzemenského. Podle poroty autorka reagovala na zjitřené debaty o podobě a ideálním umístění Národní knihovny originálním řešením fiktivní recyklace existujícího urbánního celku, když navrhla přestavbu stávajícího hotelu Hilton.

Porota udělila také čestné uznáníAdamu Novotníkovi, za práci Virtuální akademie vedenou Milošem Floriánem a Lukášem Kurillou. Diplomant v práci navrhuje a následně virtuálně prezentuje prostor s vloženými mnemotechnickými pomůckami ve snaze zjistit, zda jím vytvořený prostor povede k větší schopnosti člověka zapamatovat si stanovené podněty.

Zvláštní cenu společnosti Cegra obdržela Andrea Šetinová za práci Vřídelní kolonáda Karlovy Vary z ateliéru Borise Redčenkova. Šetinová podle poroty vypracovala kultivovaný návrh, který citlivě doplňuje stávající urbanistickou strukturu zástavby v centrální části lázeňského města Karlovy Vary.

Zvláštní cenou společnosti Heluz byla oceněna Andrea Pernicová z ateliéru Michala Kuzemenského za projekt Karlínské nároží - městský nájemní dům. Porota ocenila schopnost vyrovnat se s respektem s existujícími objekty ohraničujícími proluku a potřebné vnímání stavby jako součásti většího celku městského bloku.

Mezi další oceněné patřili:

Marie Štefanová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která pod vedením Romana Brychty získala třetí místo za projekt Atlas prázdna, průvodce po prázdné krajině na Libavsku.

Matěj Čunát z Fakulty umění a architektury Techické univerzity v Liberci získal Zvláštní cenu Českých center za Děčín 2070 - Vize pro Shrinking city. Diplomová práce pod vedením Jiřího Klokočky se věnovala aktuálnímu tématu rozvoje měst a sídel a jeho udržitelnosti.

Miroslav Chmel z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z ateliéru Jana Šépky získal Zvláštní cenu společnosti Zumtobel za práci Divadlo hudby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.