Zprávy

Cena za zelený design a udržitelnou architekturu pro Kristýnu Schulzovou

Kristýna Schulzová, doktorandka z Ústavu stavitelství II, získala cenu na prestižní multioborové konferenci SGEM 2019 v Alběně v Bulharsku v kategorii Zelený design a udržitelná architektura. Porota ocenila její případovou studii s názvem Vliv rozšíření lodžií panelových domů na vnitřní prostředí v budovách.
© Archiv Kristýny Schulzové

V případové studii Schulzová zkoumá, jaký vliv mají rozšířené lodžie panelových domů na vnitřní prostředí v bytech, zejména na světelné podmínky a přehřívání v letních měsících. Regulace vnitřního prostředí v budovách, ve zkoumaném případě, zejména umělé osvětlení a chlazení v létě, je totiž oblastí, v níž lze vhodným architektonickým návrhem dosáhnout značných energetických úspor. Studie se také zabývala rekonstrukcí stavebního dědictví socialistické éry a přizpůsobení panelových domů potřebám současného uživatele, což bylo podle poroty z hlediska udržitelné architektury velmi důležité téma.

Případová studie je součástí její dizertační práce Architektonický návrh z hlediska stavební fyziky, kterou Kristýna Schulzová zpracovává na Ústavu stavitelství II pod vedením doc. Ing. Daniely Bošové, Ph.D.

Konference SGEM (Mezinárodní multidisciplinární vědecká geokonference) je jednou z nejprestižnějších událostí v mezinárodním vědeckém světě. Sdružuje vědce, výzkumné pracovníky, pedagogy a akademické pracovníky, firmy, vládní agentury a poradenské organizace z celého světa za účelem výměny názorů, definování výzkumných priorit v oblastech geovědy. Jejím cílem je navrhovat možná řešení problémů souvisejících s globálními změnami, přispět k začlenění environmentálního pohledu do rozhodovacího procesu a doufat, že současná spotřeba neohrozí schopnost budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.