Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BAZÉN - SMÍCHOVSKÁ NÁPLAVKA

Červeňová Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá návrhom mestského bazénu do centra mesta na smíchovskú náplavku. Základným a povinným kameňom programu je plnohodnotný krytý plavecký bazén s celoročnou prevádzkou a ďalšími súčasťami, vyplývajúcimi z analýz. Súčasťou práce je urbanistické doplnenie priľahlého územia, ako aj návrh súvisiacich exteriérových plôch v celom riešenom území s naviazaním na náplavku, Vltavu, park, ulice a mesto.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.