Zprávy

Cena Asociace maďarských architektů pro prof. Jána Stempela

Prof. Ján Stempel obdržel prestižní cenu Asociace maďarských architektů, která se každoročně uděluje významné osobnosti v oblasti architektury.

Cenu uděluje Asociace maďarských architektů od roku 2010 architektům nebo jiným odborníkům v oblasti architektury, kteří svou prací významně přispívají k mezinárodnímu uznání maďarské architektury. V minulosti asociace ocenila např. Magyar Pétera Magyara, Lászlóa Pappa, Póetera Schwegera nebo Ákose Moravánszkeho.

Ján Stempel, který architekturu vystudoval na Technické univerzitě v Budapešti, zůstává i nadále v kontaktu s maďarskou architekturou. Přednáší, účastní se vernisáží nebo představení knih.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.