Závěrečné práce

Bytový dům s doplňkovými funkcemi v Praze Karlíně

Bc. Milan Vrána

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je návrh novostavby bytového domu s dalšími funkcemi, které budou sloužit nejen obyvatelům nového domu, ale budou i potenciálem pro ostatní obyvatele městské čtvrti. Místo pozemku se nachází v Praze Karlíně, mezi ulicemi Korybutova, Pernerova a přiléhající železnicí, v blízkosti Základní školy na Lyčkově náměstí. Součástí celkového návrhu je optimální nalezení obrazu programu domu v kontextu dané městské a sociální struktury v místě pozemku. Důraz je kladen na správné definování jednotlivých venkovních i vnitřních prostorů z pohledu určení míry společenského užívání, jejich charakteru, míry intimity i kontextu místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.