Zprávy

Navrhovat a stavět, má to cenu!

Libové Libčice byly oceněny za inovativní přístup ve výuce architektury. Stožár s vyhlídkou, který postavili studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk Ústavu navrhování II, získal zvláštní cenu v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2019.
Stožár s vyhlídkou, Libčice nad Vltavou, foto Martin Čeněk

Výsledky byly vyhlášeny v pondělí 11. listopadu 2019 v Kutné Hoře. Libčický stožár soutěžil jako jediná stavba navržená a realizovaná studenty architektury. „Je to zatím téměř unikátní přístup k výuce, že součástí teoretické přípravy architektů je praktická realizace, a realizace s širším týmem specialistů, která opravdu připravuje studenty pro praxi,“ vyzdvihl pedagogický přístup Jan Fibiger předseda správní rady pořádající Nadace ABF.

Zadáním projektu byl “iniciační bod” do budoucího parku v Libčicích nad Vltavou. Vyhlídkový stožár je novým orientačním bodem v krajině a nabízí výjimečný výhled na Větrušické rokle na protějším břehu Vltavy. Jeho koncept se inspiruje cihlářskou historií místa. Vzorem pro jeho konstrukci byla cihelná vazba, jejíž princip vtipně převedla autorka návrhu Kristýna Rejsková do dřevěné podoby.

„Tato cena náleží především studentům našeho ateliéru, kteří stavbu navrhli a vlastníma rukama postavili. Patří jim proto všechny obdržené plakety – pro architekta, projektanta i dodavatele,“ poděkovali za ocenění pedagogové Dalibor Hlaváček a Martin Čeněk. Se svým devítičlenným studentským týmem začali na projektu pracovat v březnu, montáž dokončili na začátku června.

Projekt probíhal za podpory společnosti Skanska Reality a. s., která park v Libčicích nad Vltavou plánuje vybudovat jako součást připravované rezidenční čtvrti, zároveň dlouhodobě podporuje studentské aktivity i spolupráci s ČVUT. Revitalizace zanedbaného svahu nad městem má obyvatelům Libčic nad Vltavou zajistit příjemné prostředí k bydlení.

Stavbu roku Středočeského kraje vypisuje Středočeský kraj a je součástí soutěže Stavba roku, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF). Letošním vítězem se stalo Dob centrum Dobřichovice (DAM architekti). Další nominované realizace byly: Corso pod lipami Řevnice (Ehl & Koumar architekti), hospoda se sálem v Máslovicích (Atelier bod architekti), sportovní hala Dolní Břežany (Sporadical) a rekonstrukce arcibiskupského zámku dolní Břežany (Šafer Hájek Architekti). Cenu hejtmanky středočeského kraje získala coby osobnost architektury emeritní profesorka FA ČVUT Alena Šrámková.

Do 6. ročníku se přihlásilo 20 staveb. Hodnotila je porota ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK), předsedkyně poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace ABF), Ing. Václav Mach (ČKAIT), Ing. Petr Nicek (SPS ČR), Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. Pavel Němec (HK SČ), doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA).

Více informací o soutěži na stránce soutěže Stavba roku a na webových stránkách projektu Libové Libčice.

Stožár s vyhlídkou, Libčice nad Vltavou, foto Martin Čeněk
Stožár s vyhlídkou, Libčice nad Vltavou, výhled na Větrušické skály, foto Martin Čeněk
Stožár s vyhlídkou, dřevěná konstrukce, foto Martin Čeněk
Stožár s vyhlídkou, ocelové točité schodiště, foto Martin Čeněk

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.