Výstava ateliérových prací

Diplomatické Bydlení Na Břevnově

Bc. Bohdan Berezovskyi

Anotace

Mnou řešený projekt se nachází na svažitém pozemku nedaleko Břevnovského kláštera v městské části Praha 6. Urbanistické řešení reaguje jak na blokovou strukturu podél ulice Bělohorská, tak na vilovou zástavbu, která se prostírá směrem na jih od řešeného pozemku. Základem je pomyslná stopa blokové struktury, ovšem hmota je rozdělena do dvou objektů. Vzhledem k lukrativitě lokality se mohlo jednat pouze o nějakou vyjímečnou funkci, která by mohla smysluplně naplnit daný pozemek. Proto bylo rozhodnuto o návrhu diplomatického bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný