Zprávy

Dobrá praxe vědeckého publikování

Masarykova univerzita vydala doporučení nazvané Dobrá praxe vědeckého publikování. "Kultivování vědeckého prostředí vnímáme jako synergii všech možných aspektů etiky ve vědeckém publikování a používání zodpovědných metod v hodnocení výzkumu."

"Hlásíme se k určitým zákonitostem, které by měly ve vědě bezezbytku platit a které sametově vyžadujeme u autorů. Není účelem přikazovat, omezovat, ani stanovovat sankce, ale chceme, aby tato pravidla byla zcela přirozeně dodržována."

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.