S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Dobrá praxe vědeckého publikování

Masarykova univerzita vydala doporučení nazvané Dobrá praxe vědeckého publikování. "Kultivování vědeckého prostředí vnímáme jako synergii všech možných aspektů etiky ve vědeckém publikování a používání zodpovědných metod v hodnocení výzkumu."

"Hlásíme se k určitým zákonitostem, které by měly ve vědě bezezbytku platit a které sametově vyžadujeme u autorů. Není účelem přikazovat, omezovat, ani stanovovat sankce, ale chceme, aby tato pravidla byla zcela přirozeně dodržována."

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.