Závěrečné práce

TRŽNICE

Kulachek Daria

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je vytvořeni nové tržnice pro hlavní město Prahu. Nedílnou součásti práce je zkoumaní a stanoveni vhodné lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.