Zprávy

Studenti navrhovali, jak přeměnit koupaliště v Libčicích nad Vltavou

Studenti ZANu Buřičová – Králík zpracovávali v průběhu zimního semestru návrhy drobných staveb pro prostor koupaliště v Libčicích nad Vltavou. Vernisáž jejich prací v prostorách radnice proběhla za přítomnosti starosty a dalších zástupců města 30. ledna, výstava potrvá až do 19. února 2020.

Záměrem města je přeměna málo využívaného a zastaralého koupaliště na moderní biotop. Studenti nejprve vytipovali a poté navrhli nejvhodnější možné drobné stavby - převlékárny, WC, sauny, pokladny, občerstvení, můstek pro plavčíka apod. "Rádi bychom z návrhů něco postavili, zatím nás čekají jednání a shánění financí, uvidíme, jak to dopadne," říká vedoucí ZANu Martina Buřičová.

Město spolupracuje s fakultou dlouhodobě, v létě pro Libčice postavili studenti ateliéru Hlaváček – Čeněk stožár s vyhlídkou, a jak starosta, tak městský architekt Jiří Opočenský věří, že jde o dlouhodobou spolupráci iniciující změny, které pomohou toto dobře dostupné město nedaleko Prahy zatraktivnit.

Výstava se koná v prostorách radnice (náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou) mezi obřadní síní a knihovnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.