Zprávy

Tým Petra Vorlíka vydal knihu o architektuře osmdesátých let

Architektura osmdesátých let stála dlouhou dobu mimo zájem odborné i laické veřejnosti, přitom je neuvěřitelně bohatá, vrstevnatá, a její "jinakost" zaujme až při "druhém čtení". Publikace Petra Vorlíka (ed.) a jeho kolegů popisuje vybrané jevy, které výmluvně charakterizují dvojí tvář té doby.

Aktuální poznatky nám za mlhou normalizační společenské rezignace odhalují pestrou škálu aktivit, postojů a myšlenek, a to i přesto, že byly často nerealizované a rutinou stavební praxe zdeformované. Jaká byla osmdesátá léta z pohledu architektury? V oficiální rovině pyšná na panelová sídliště a základní vybavenost nebo na okázalé reprezentativní stavby, hotely, administrativní a kulturní budovy. Poněkud stranou zájmu se v osmdesátých letech rozvíjely zajímavé nové myšlenky, péče o krajinu a kulturní dědictví nebo překvapivě kreativní drobné úlohy často realizované nastupující mladou generací tvůrců.

Kniha zachycuje architektonické navazování na výdobytky šedesátých let, import zahraničních příkladů, rostoucí důkaz na kontext místa, ekologii, humanizaci zprůmyslněného stavebnictví, a především neutuchající touhu tvůrců po osobité autorské architektuře.

V pěti tematických sekcích (identita, ohniska, péče, volno a krajina) rozebírá například nové městotvorné a krajinné fenomény a představuje konkrétní projekty a stavby, jako dětská hřiště, typizované prvky městského parteru, objekty v lázeňské krajině, parkovací domy, nákupní střediska, stavbu metra, sídliště, místa trávení volného času, stavby určené k masové rekreaci v horské krajině, památníky nebo rekultivace krajiny zničené těžbou, a mnohé další.

Kniha představuje první souborný výstup ze série připravovaných knih projektu Architektura osmdesátých let v České republice v programu NAKI II Ministerstva kultury ČR.

Autoři: Petr Vorlík (ed.), Lukáš Beran, Nikolay Brankov, Klára Brůhová, Jana Bukačová, Hubert Guzik, Milena Hauserová, Alexandra Hoffmannová, Ondřej Hojda, Matyáš Kracík, Michal Kurz, Lenka Kužvartová, Lucia Mlynčeková, Eva Novotná, Kateřina Novosádová, Vladimíra Paterová, Miroslav Pavel, Tereza Poláčková, Lenka Popelová, Pavel Směták, Veronika Vicherková, Jaroslav Zeman, Lubomír Zeman, Jan Zikmund
Grafika: Jan Forejt
Vydalo nakladatelství FA ČVUT v Praze v roce 2019
ISBN: 978-80-01-06631-6

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.