Závěrečné práce

Bytový dům

Smažinková Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním bytového domu v nově plánované čtvrti prokopka v Pardubicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.