S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Zahajujeme výuku nového předmětu Development II

Prošvihli jste Development I? Nevadí. Je zde Development II – základy projektového řízení!

Development II představuje předmět, ve kterém se posluchač dozví více o projektovém řízení v developmentu, vyzkouší si nastavení projektového řízení a vytvoření projetového týmu, dostane se k sestavení rozpočtu a bude na projektu z již absolvovaného ateliéru ve skupině s ostatními kolegy aplikovat získané dovednosti, od počátečních fází developmentu až k simulaci fáze realizační. To vše za přispění expertů z praxe, jakými jsou Ondřej Buršík, generální ředitel Metrostav Developmentu, architekt Lukáš Kohl, developer společnosti Doma je doma a zkušený analytik Eduard Forejt, ze společnosti Passer Invest. Každý se podělí o své zkušenosti z praxe a z aktuálního dění v na trhu s nemovitostmi v České republice. Předmětem vás budou provázet Jaromír Hainc, Petr Urbánek a Miroslav Šajtar.

Na rozdíl od předmětu Development I bude větší důraz kladen na cvičení ve skupinách během výuky.Účast na cvičeních (celkem 6) je povinná, hodnocení bude provedeno z odevzdané práce.

Předmět je volitelný a je zařazen jako povinný v novém magisterském modulu Development. Garantem předmětu je doc. Petr Hlaváček a výuku zajišťuje Ústav nauky o budovách.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.