Zprávy

Zahajujeme výuku nového předmětu Development II

Prošvihli jste Development I? Nevadí. Je zde Development II – základy projektového řízení!

Development II představuje předmět, ve kterém se posluchač dozví více o projektovém řízení v developmentu, vyzkouší si nastavení projektového řízení a vytvoření projetového týmu, dostane se k sestavení rozpočtu a bude na projektu z již absolvovaného ateliéru ve skupině s ostatními kolegy aplikovat získané dovednosti, od počátečních fází developmentu až k simulaci fáze realizační. To vše za přispění expertů z praxe, jakými jsou Ondřej Buršík, generální ředitel Metrostav Developmentu, architekt Lukáš Kohl, developer společnosti Doma je doma a zkušený analytik Eduard Forejt, ze společnosti Passer Invest. Každý se podělí o své zkušenosti z praxe a z aktuálního dění v na trhu s nemovitostmi v České republice. Předmětem vás budou provázet Jaromír Hainc, Petr Urbánek a Miroslav Šajtar.

Na rozdíl od předmětu Development I bude větší důraz kladen na cvičení ve skupinách během výuky.Účast na cvičeních (celkem 6) je povinná, hodnocení bude provedeno z odevzdané práce.

Předmět je volitelný a je zařazen jako povinný v novém magisterském modulu Development. Garantem předmětu je doc. Petr Hlaváček a výuku zajišťuje Ústav nauky o budovách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.