Zprávy

Navrhli stavby do krajiny po povrchové těžbě na Mostecku, své modely představí na výstavě

Studenti a studentky ZANu Kvízová navrhovali stavby, které pomohou oživit břeh budoucího jezera vzniklého zatopením lomu na Mostecku. Jejich modely představí na výstavě iniciované Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Úkolem studentů loňského prvního ročníku ZAN Kvízová v letním semestru 2018/2019 bylo navrhnout jednoduché stavby pro letní rekreační, sportovní nebo obecně prospěšnou činnost do prostředí revitalizované krajiny po povrchové těžbě v oblasti Most – Jezeří.

Nejprve se v rámci exkurze pojaté jaké "uhelné safari" seznámili s lokalitou určenou k revitalizaci po povrchové těžbě. Společně hledali originální řešení v předem daných regulačních podmínkách, jako je terénní profil, limit zastavění, hranice pozemků a dodržení odstupu od okolních objektů. V rámci této soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením se učili zvládnout základní nástroje své budoucí profese. Vzhledem k výraznému profilu terénu museli zohlednit limity zastavění tohoto prostoru, respektovat hranice pozemků, dodržet odstup od hrany pozemku a okolních objektů, atp. Své dílo nejen navrhovali, ale také kresbou a modelem dokumentovali a poté prezentovali a obhajovali. Jejich práce zaujaly 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliku, že inicioval uspořádání výstavy.

Výstava, jejíž vernisáž proběhne 11. března 2020 od 17 hodin na Krajském úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem,  se koná pod záštitou 1. náměstka Severočeského kraje Martina Kliky a za podpory skupiny Sev.en Energy.

Studenti a studentky ZANu Kvízová během "uhelného safari"

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka