Zprávy

CEEPUS: Praktické příklady a pokyny k vyplácení stipendií

V souvislosti s vyhlášenými preventivními opatřeními k nákaze koronavirem a uzavření vysokých škol níže najdete praktické příklady a pokyny odsouhlasené MŠMT k vyplácení stipendií zahraničním hostům, kteří jsou na mobilitě CEEPUS v České republice.

Modelový příklad 1

Student bakalářského studia má pobyt schválený na 5 měsíců (1. 2. – 30.6. 2020, schválené stipendium 5 x 12 000 Kč), ale pobyt ukončí předčasně 10. 3. 2020. Minimální doba by přitom měla být 2 měsíce a 16 dnů.

Postup:

S odvoláním na zásah vyšší moci lze studentovi uznat stipendium za 2 měsíce pobytu (únor -březen, odpovídající stipendium 2 x 12 000 Kč). Student odevzdá závěrečnou zprávu a potvrzení o pobytu dle skutečnosti potvrzené českou vysokou školou s poznámkou, že pobyt byl předčasně ukončen z důvodu zásahu vyšší moci – koronavirus (Force Majeure – coronavirus).

Modelový příklad 2

Student doktorského studia má pobyt schválený na 1 měsíc (1. 3. – 30.3. 2020, stipendium 1 x 13 000 Kč), ale pobyt ukončí předčasně 10. 3. 2020. Minimální doba by přitom měla být 21 dnů.

Postup:

S odvoláním na zásah vyšší moci lze studentovi uznat stipendium za 1 měsíc pobytu (stipendium 1 x 13 000 Kč). Student odevzdá závěrečnou zprávu a potvrzení o pobytu dle skutečnosti potvrzené českou vysokou školou s poznámkou, že pobyt byl předčasně ukončen z důvodu zásahu vyšší moci – koronavirus (Force Majeure – coronavirus).

Modelový příklad 3

Pedagog má pobyt schválený na 8 dnů (8. – 15.3. 2020) a odcestuje 11.3. 2020 (schválené stipendium 9 000 Kč). Minimální délka pobytu je 5 dnů.

Postup:

S odvoláním na zásah vyšší moci lze pedagogovi uznat stipendium ve výši 5000 Kč odpovídající délce pobytu dle sazebníku v pásmu 2-4 dny a pobyt uznat i v případě, že nebyl splněn požadovaný minimální počet hodin výuky. Pedagog odevzdá závěrečnou zprávu a potvrzení o pobytu dle skutečnosti potvrzené českou vysokou školou s poznámkou, že pobyt byl předčasně ukončen z důvodu zásahu vyšší moci – koronavirus (Force Majeure – coronavirus).

Modelový příklad 4

Pedagog má pobyt schválený na 1 měsíc (1. – 31.3. 2020, stipendium 27 000 Kč) a odcestuje 15.3. 2020.

Postup:

S odvoláním na zásah vyšší moci lze pedagogovi uznat stipendium ve výši 18 000 Kč odpovídající délce pobytu dle sazebníku v pásmu 11 - 20 dnů a pobyt uznat i v případě, že nebyl splněn požadovaný minimální počet hodin výuky. Pedagog odevzdá závěrečnou zprávu a potvrzení o pobytu dle skutečnosti potvrzené českou vysokou školou s poznámkou, že pobyt byl předčasně ukončen z důvodu zásahu vyšší moci – koronavirus (Force Majeure – coronavirus).

Výše uvedené postupy lze uplatnit pouze u mobilit, které spadají do období vyhlášené státem jako opatření v souvislosti s koronavirem.

Pobyty, které nebyly dosud zahájeny, doporučujeme po dohodě se schváleným žadatelem a hostitelskou vysokou školou přesunout na pozdější termín nebo zrušit.

O nových termínech či zrušeních nás prosím informujte. Doporučujeme také upozornit přijíždějící, aby Vás před případným příjezdem kontaktovali a ověřili si aktuální situaci.

Co se týče studentů a pedagogů, kteří jsou nyní na zahraniční mobilitě CEEPUS, MŠMT doporučuje, aby zvážili svůj návrat do České republiky. Pokud se rozhodnou mobilitu předčasně ukončit, měli by samozřejmě informovat příslušnou kontaktní osobu hostitelské vysoké školy, zahraniční Národní kancelář CEEPUS a také svou českou vysokou školu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.