Diplomové práce

Bytový dům, Horní Jiřetín

Klvaň Jonáš

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné prostředí pro bydlení, jak místních, tak hlavně osob, které se chtějí přestěhovat na čerstvý vzduch za přírodou. Objekt o 3 nadzemních patrech nabízí 8 bytů rozdílných dispozic a výměr. Třetí patro navíc poskytuje možnost bydlet ve vysokém podkroví s velkým množstvím přirozeného světla. Nižší patra poskytují propojení s okolím přes velká francouzská okna. Pro byty v 1NP jsou k dispozici navíc soukromé zahrádky pro celou rodinu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.