Zprávy

Pokyny k postupu při podezření nákazou Koronavirem 2019-nCoV

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček vydal pokyn k zveřejnění anti-epidemického plánu ČVUT v souvislosti s šířením Koronaviru. V rámci preventivních opatření přinášíme studentům i zaměstnancům informace o optimálním chování.

Rektor zároveň vydal zákaz služebních a studijních cest do Číny nebo s mezipřistáním v Číně. U soukromých cest prosí o jejich důkladné zvážení. Vojtěch Petráček rovněž napsal dopis premiérovi, aby podpořil záměr zastavit spojení s Čínou až do chvíle, než poklesne exponenciální nárůst epidemie.

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví neustupujícmi horečkami. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Onemocnění připomínající chřipku, může být velmi nebezpečné zejména pro lidi s oslabeným organismem. Neprojevuje se ihned, ale po 7 – 14 dnech. Po příjezdu z rizikové oblasti používejte roušku, je doporučena izolace 7 dní, ve které by se měly objevit příznaky respiračního onemocnění tj. dušnost, kašel, teplota.

Informace pro studenty a zaměstnance ČVUT, kteří v nedávné době pobývali v Číně

Prosíme studenty a zaměstnance ČVUT, kteří pobývali v Číně ve dvou týdnech předcházejících jejich návratu do ČR a na ČVUT, aby se registrovali v systému pomoci. Jejich kontakty budou předány hygienické službě. 

Kontaktní osoba systému pomoci na ČVUT:

Ivana Kinkalová
E-mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz
Mobil: +420 724 176 314
Telefon: +420 22435 3672

V případě, že jste navštívil(a) rizikovou oblast, kontaktujte Hygienickou stanici hlavního města Prahy:

Ms. Marešová
Tel.: +420 241 010 334
Mobil: +420 733 673 949
Pohotovostní linka (v noci): +420 733 673 900

Do karantény spolu s nemocným v případě potvrzení nákazy musejí i lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily.

Další aktuální informace najdete na webových stránkách

 

Podrobné informace najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.