Zprávy

Koronavirus: ČVUT ruší výuku na období od 10. do 22. března

Rektor ČVUT v Praze přijal následující opatření, která mají zmírnit šíření nákazy koronavirem. Počínaje zítřkem, tj. od 10. do 22. března 2020 s možností prodloužení podle vývoje celkové situace, PŘERUŠUJE VÝUKU na všech fakultách a součástech univerzity, ruší veškeré zahraniční cesty a přijímání zahraničních návštěv, konference a společenské akce ČVUT v Praze a nastavuje systém zvýšené ochrany zaměstnanců ČVUT v rizikových skupinách.

Veškerá tato opatření byla stanovena na základě detailní analýzy možností dopadů epidemie a charakteru jejího vývoje, při zapojení všech vedoucích jednotlivých součástí tak, aby byla pokryta co nejširší škála rizik. Na dnešním grémiu rektora ČVUT v Praze došlo k projednání navržených opatření a jednoznačně je podpořily všechny fakulty a součásti vysoké školy. Zásadním cílem tohoto opatření je zmenšení pravděpodobnosti skrytého přenosu v prostorách s velkým množstvím osob a ochrana osob se zvýšeným rizikem vážných následků infekce koronavirem.

„Je nutné si uvědomit, že křivka nárůstu nakažených má univerzální chování, kdy po kontrolovaném pomalém nárůstu dochází k velmi prudkému nekontrolovatelnému růstu. V žádném případě není nutné vyvolávat paniku, ale je na místě snižovat riziko přenosu, a proto jsem dnes, po důkladném uvážení s vedením ČVUT, vydal pokyn uvádějící v činnost další ochranná opatření,“ uvedl rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.