Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Břevnov

Jan Procházka

Ocenění

Anotace

Návrh komunitního centra v Břevnove dotváří v lokalitě veřejný park. Do morfologicky složitého a svažitého pozemku umisťuje štíhlou a protáhlou hmotu domu, která vytváří spojení mezi východní a západní částí parku. Návrh se přizpůsobuje členitosti terénu a výškové konfiguraci pozemku. Dům má 3 funkční části - klub dětí a klub seniorů je propojen prostřednictvím kavárny a víceúčelovým společenským sálem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková