Zprávy

Závěry z porady proděkanů pro studijní záležitosti všech fakult ČVUT konané dne 26. 3. 2020

Z poslední porady proděkanů všech fakult a součástí ČVUT vyplývá, že zkouškové období začne 25. 5. a skončí 20. 9. 2020. Státní zkoušky a státní závěrečné zkoušky budou probíhat kontaktně, až to situace dovolí.
  1. Termín konce výuky a začátku zkouškového období je 25. 5. 2020
  2. Výuka, např. laboratoří, praxí (zkouškové období) bude prodloužena až do 20. 9. 2020. V nejbližší době bude Rektorátem ČVUT vydán aktualizovaný harmonogram AR 2019-20.
  3. Zakončení předmětů (klasifikovaný zápočet, zkouška) bude probíhat kontaktně, podrobněji se termíny budou řešit po Velikonocích (viz nový harmonogram AR 2019-20).
  4. Státní zkoušky a státní závěrečné zkoušky budou probíhat kontaktně, až to situace dovolí. Dubnové termíny státních zkoušek byly zrušeny, bude vypsáno dostatečné množství dalších termínů.
  5. Termín pro odevzdání diplomů, bakalářských prací a ateliérů je 1. 6. 2020 do 12.00. Forma odevzdání bude upřesněna dle situace (elektronicky x fyzicky, jak je běžné).
  6. Připomínáme, že je zavedena možnost vydávání přístupového hesla (KOS...) na dálku.
  7. Výsledky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů budou zveřejněny do 15. 4. 2020. Termíny příjímacího řízení do magisterských studijních programů se nemění. Forma odevzdání portfolií bude upřesněna dle situace (elektronicky x fyzicky).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.