Závěrečné práce

Senior cohousing, Nýdek, Beskydy, ČR

Bc. Veronika Pimková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší možnost výstavby bydlení cohousingového typu pro skupinu starších obyvatel (seniorů) na úpatí Beskyd. Senior cohousing je v současnosti aktuální trend snažící se řešit problémy celkově stárnoucí populace formou vzájemné spolupráce obyvatel cohousingové jednotky. V rámci zadání jsou řešeny bytové jednotky pro páry a jednotlivce, společenský dům, technické a hospodářské objekty.Pozemek je velmi atraktivní, s rozsáhlou zachovanou vysokou zelení a výhledy na panorama Beskyd. Navržené urbanistické a architektonické řešení nabízí prostředí pro klidný i aktivní život komunity.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.