Zprávy

Podmínky pro vstup do školy pro studenty od 27. dubna

Jistě jste zaznamenali nové nařízení vlády, které platí od pondělí 27. 4. 2020, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků. Stále ale platí, že konzultace budou předem vypsány na konkrétní termín a může se jich zúčastnit max. 5 osob. Škola i nadále, mimo výše zmíněných konzultací, je pro studenty uzavřená. Výuka probíhá bezkontaktně.

V této chvíli čekáme na reakci pana rektora, prosím proto o posečkání s vypisováním termínů konzultací. Předpokládáme, že v pondělí budeme mít nějakou reakci z rektorátu. V této chvíli stéle platí, že do školy mohou na předem domluvenou individuální konzultaci jen studenti zpracovávající závěrečné práce, případně studenti skládající státní zkoušku.

Děkujeme za pomoc při realizaci výuky za neustále se měnících podmínek.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka pro pedagogickou činnost FA ČVUT

 

Potřebujete vědět, co je nového?

Další informace včetně důležitých dokumentů a odpovědí na často kladené otázky najdete na webových stránkách Koronavirus.

Informace z 22. 4. 2020 o povolení individuálních konzultací v kontaktní formě najdete zde.

Úplně znění aktuálních podmínek pro vstup včetně prohlášení o neexistenci virového onemocnění z 21. 4. 2020 najdete zde.

Novinky přinášíme také na facebooku

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.