Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2020/2021 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.