Výstava ateliérových prací

Športová hala Boskovice

Karin Sterczová

Anotace

Urbanistické riešenie vychádza z momentálnej situácie v prostredí a na jestvujúci pozemok areálu je umiestnená viacúčelová športová hala v Boskoviciach tak, aby sa vytvorilo predpolie pred halou, ktoré slúži ako malé námestie s relaxačnými priestormi v zelenej ploche. Súčasťou haly sú dve strešné terasy, ktoré prepájajú stavbu s okolitou krajinou skupinami rámp a schodísk. Z hľadiska konštrukčného je budova riešená ako železobetónový skelet v kombinácii so sklom a drevenými prvkami v interiéri. Fasáda haly je plnopresklenná s exteriérovým tienením, ktoré je fixované subtílnymi rebrami a zabraňuje priamemu slnečnému žiareniu prenikať do haly.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek