Zprávy

Fakulta vyhlásila další termín obhajob diplomových prací

Na základě dopisu diplomantů ze dne 11. 5. 2020 adresovaného děkanovi a vedení FA rozhodlo vedení fakulty o vypsání dalšího termínu obhajob diplomových prací, který se uskuteční 30. 6. 2020. Studenti se na tento termín musí přihlásit do 15. 5. 2020, jinak budou obhajovat v původním termínu 15. 9. 2020.

Průběh obhajob se bude řídit aktuálními opatřeními ke koronavirové situaci. Výstava diplomních prací proběhne až v září 2020.

Shrnutí aktuálních termínů:

  • 1. 6. 2020 do 12 h – odevzdání elektronické verze DP (výkresy, portfolio) do systému KOS – platí pro všechny diplomanty
  • do 4. 6. 2020 – vedoucí práce udělí/neudělí zápočet do KOSu
  • 15. 6. 2020 do 12 h (pro obhajující 30. 6. 2020) – odevzdání tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD + model – na příslušných ústavech
  • 31. 8. 2020 do 12 h (pro obhajující 15. 9. 2020) – odevzdání tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD + model – na příslušných ústavech
  • nejpozději 3 dny před obhajobou musí studenti obdržet posudky vedoucího práce a oponenta (27. 6. 2020 / 12. 9. 2020)

O prodloužení termínu odevzdání bakalářské a diplomové práce mohou studenti požádat v mimořádných a odůvodněných případech prostřednictvím studijního oddělení. Formulář žádosti je umístěn na webu FA a ČVUT. Prodloužený termín odevzdání BP a DP po kladném vyjádření vedoucího práce a vedoucího ústavu schvaluje děkan FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.