S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Zprávy

Fakulta vyhlásila další termín obhajob diplomových prací

Na základě dopisu diplomantů ze dne 11. 5. 2020 adresovaného děkanovi a vedení FA rozhodlo vedení fakulty o vypsání dalšího termínu obhajob diplomových prací, který se uskuteční 30. 6. 2020. Studenti se na tento termín musí přihlásit do 15. 5. 2020, jinak budou obhajovat v původním termínu 15. 9. 2020.

Průběh obhajob se bude řídit aktuálními opatřeními ke koronavirové situaci. Výstava diplomních prací proběhne až v září 2020.

Shrnutí aktuálních termínů:

  • 1. 6. 2020 do 12 h – odevzdání elektronické verze DP (výkresy, portfolio) do systému KOS – platí pro všechny diplomanty
  • do 4. 6. 2020 – vedoucí práce udělí/neudělí zápočet do KOSu
  • 15. 6. 2020 do 12 h (pro obhajující 30. 6. 2020) – odevzdání tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD + model – na příslušných ústavech
  • 31. 8. 2020 do 12 h (pro obhajující 15. 9. 2020) – odevzdání tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD + model – na příslušných ústavech
  • nejpozději 3 dny před obhajobou musí studenti obdržet posudky vedoucího práce a oponenta (27. 6. 2020 / 12. 9. 2020)

O prodloužení termínu odevzdání bakalářské a diplomové práce mohou studenti požádat v mimořádných a odůvodněných případech prostřednictvím studijního oddělení. Formulář žádosti je umístěn na webu FA a ČVUT. Prodloužený termín odevzdání BP a DP po kladném vyjádření vedoucího práce a vedoucího ústavu schvaluje děkan FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.