Zprávy

Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Děkan Fakulty architektury ČVUT vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2020/2021 pro bakalářské studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Přihlášky lze podat od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací zkoušky proběhnou v době od 31. 8. do 14. 9. 2020.

Zájemci, kteří si nestihli podat přihlášku na Fakultu architektury ČVUT v Praze v listopadu loňského roku, mají šanci zahájit své studium ještě v nadcházejícím akademickém roce.

Více v přiloženém dokumentu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.