Závěrečné práce

Dostavba ulice Na Kazance, Praha-Troja

Bc. Zuzana Dufková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

        Cílem diplomové práce je návrh dostavby ulice Na Kazance a doplnění centra Troji. Projekt řeší rozvojové území mezi stávající vícepodlažní diplomatickou čtvrtí a nižší charakteristickou zástavbou vil a rodinných domů. Na křížení ulic Trojské a Na Kazance  je navrženo nové náměstí s obecním domem. Centrum dále pokračuje ulicí vedoucí k Vltavě obestavěnou novými bytovými domy s parterem služeb. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.