Zprávy

Pokyn kvestora k rušení pracovních cest zaměstnanců

Při rušení pracovních cest zaměstnanců z důvodu opatření přijatých ke snížení rizika nákazy koronavirem je nutné uplatňovat oprávněné peněžité nároky po poskytovatelích služeb cestovního ruchu, tj. požadovat vrácení peněžních prostředků, primárně ve formě bezhotovostních plateb. Případně nabízené poukazy na poskytnutí uvedených služeb v budoucnu je nutno odmítnout.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.