Zprávy

Přijímací řízení pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech pro AR 2021/2022

Svou vyhláškou č. 3/2020 vyhlašuje děkan FA ČVUT prof. Ladislav Lábus přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/22. Přihlášku do bakalářských studijních programů je nutné podat od 15. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Přijímací řízení bude probíhat od 18. 1. do 31. 3. 2021. Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní do 31. 3. 2021. Podmínky pro přijetí upravuje dokument Podmínky přijímacího řízení na FA ČVUT.

Přihlášky do magisterských studijních programů se podávají od 15. 4. 2021 do 31. 5. 2021. Přijímací řízení bude probíhat v době od 18. 6. do 31. 7. 2021. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. 7. 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.