Výstava ateliérových prací

Stará Plaská cesta – Mariánský Týnec : téma cestní síť

Bc. Anna Špačková

Anotace

Tématem této práce je památná krajina Staré Plaské cesty a Mariánské Týnice v západních Čechách na Plzeňsku. Jedná se o ateliérové zadání velkého měřítka. Pracujeme tak s velkým územím a naším cílem bylo přistupovat k návrhu strukturálním způsobem a vyzdvihnout jednotlivé prvky a vrstvy krajiny. Tento projekt je zpracováván v týmu. Návrh jsme si rozdělili do tří vrstev – cestní síť, zeleň a říční krajina. Tato část se zabývá cestní sítí. Hlavním tématem je Stará Plaská cesta, která spojuje Plaský cisterciácký klášter a probošství v Mariánské Týnici. Celý komplex je páteří bývalého plaského panství. Návrh se zabývá prostupností a průchodností této oblasti. Jedná se především o obnovu zaniklých cest a vytvoření nových cest, které umožňují lepší prostupnost krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.