Zprávy

Zemřel uznávaný historik umění a pedagog Jiří Tomáš Kotalík

Ve věku 69 let zemřel uznávaný historik umění, památkář a pedagog doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. Patřil mezi významné osobnosti spojené s památkovou péčí a popularizací architektonického dědictví. Jiří T. Kotalík vyučoval přes čtyřicet let na Akademii výtvarných umění, kterou také v letech 1997 až 2003 a 2010 až 2014 jako rektor vedl. Dlouhá léta spolupracoval s Fakultou architektury ČVUT, zejména jako člen komisí při obhajobách doktorských prací oboru Dějiny architektury a památkové péče.
© Autor: Luděk Kovář, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12755947

Jiří T. Kotalík byl nejen oodborníkem na historii české architektury, ale také aktivistou. Vedle výuky dějin umění a architektury na sebe upozornil jako kurátor a organizátor nejrůznějších kulturních podniků již v době normalizace. V roce 1981 pomáhal uspořádat legendární výstavu Malostranské dvorky. Mladí umělci tehdy instalovali svá díla přímo ve dvorcích Malé Strany. Ideologicky nezatížené hravé pojetí akce tehdy vyvolalo nebývalý zájem veřejnosti.

Po roce 1989 se Jiří T. Kotalík naplno zapojil do organizování kulturního života. Byl členem vědecké rady Národního památkového ústavu, rady ministra kultury pro vědu a vývoj, exekutivního výboru Národního komitétu ICOMOS a mnohých dalších. V 90. letech pomáhal znovuobnovovat Spolek výtvarných umělců Mánes a opakovaně mu předsedal.

Stal se jedním z kurátorů rozsáhlého projektu Deset století architektury. V letech 2003 a 2004 byl ředitelem Národního památkového úřadu. Spolu s architektem Davidem Vávrou vydal úspěšné knihy Obrazy z dějin české architektury (2003) a Drobné perly české architektury (2012).

O Kotalíkově nadšení pro architekturu svědčily jeho komentované prohlídky či exkurze, které byly proslulé a pro jejich účastníky nezapomenutelné. Za celoživotní dílo a šíření dobrého jména české vědy dostal Kotalík v roce 2018 medaili Josefa Hlávky.

Poslední rozloučení proběhne v úterý 14. července 2020 v 11 hodin ve Velké obřadní síni krematoria Strašnice v Praze.

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.