Zprávy

Vyhlásili jsme mimořádné kolo přijímacího řízení do programu Erasmus+ na studijní výjezdy

Třetí kolo výběrového řízení do programu Erasmus+ proběhne 7. 9. 2020 – 30. 9. 2020. Přihlašovat se můžou ti, kteří budou v době výjezdu studovat v magisterském studijním programu. Jedná se o výjezdy během letního semestru akademického roku 2020/2021. Pro přijetí je nutné úspěšně složit zkoušku z cizího jazyka.

Třetí kolo výběrového řízení do programu Erasmus+ proběhne 7. 9. 2020 - 30. 9. 2020. Přihláška je přístupná z aplikace Mobility.

Zkoušky z cizího jazyka se uskuteční 30. 9. 2020 a 1. 10. 2020. Přihlašování na ně také probíhá přímo ve studentských přihláškách přes aplikaci Mobility.

Pro více informací poskytne fakultní koordinátorka programu Erasmus+ Bc. Jarmila Vokounová.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.