Zprávy

Aktuální informace o koronavirových opatřeních na FA ČVUT

Vedení Fakulty architektury ČVUT pracuje na interních pravidlech pro režim výuky a pohyb osob v budově. Největším plánovaným zásahem do chodu fakulty bude převedení výuky větších skupin osob v posluchárnách na distanční formu, např. streamování. Přesná interní pravidla budou zveřejněna nejpozději 14. 9. 2020 a budou vždy podřízena aktuálním vládním nařízením a vyhlášce rektora.

V souvislosti s koronavirovými opatřeními bohužel musíme oznámit, že ve snaze omezit riziko nákazy většího počtu studentů a vyučujících se vedení fakulty rozhodlo ZRUŠIT následující hromadné školní akce, při kterých se očekával vyšší počet přítomných osob:

  • Prezentace ateliérových zadání (zrušena, původně plánována na 14. 9. 2020 od 13 do 17 hodin) Ateliérová zadání najdou studenti v elektronické podobě na webových stránkách fakulty. Následný zápis do ateliérů se uskuteční v čase stanoveném ateliérem. Studentům doporučujeme ověřit si čas zápisu do příslušného ateliéru.
  • FA RESTART (akce zrušena, původně plánována na 14. 9. 2020 od 19 hodin)
  • Pasování diplomantů (zrušeno, plánováno na 15. 9. 2020 od 18 hodin)

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.