Závěrečné práce

Studentský dům Albertov

Bc. Jiří Ptáček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Kampus Albertov je jako město uprostřed města. Město studentů, učitelů a vědců. Navenek uzavřená oáza definovaná morfologicky a způsobem využití, fungující dle vlastních pravidel. Jedná se však o město monofunkční - plné přednáškových sálů, výzkumných laboratoří a pracoven. I přesto, že univerzita není pouze zprostředkovatelem přístupu k informacím ale i společenstvím lidí a jejich vztahů. Kampus nemá být pouze místem nabitým myšlenkami a vědomostmi, ale také prostředím pro střetávání, dialog a spolupráci. Kampus má být různorodý a životaplný. Jako součást města má mít i své stálé obyvatele. A studentům, kteří ho denně navštěvují, by měl nabízet zázemí, kde lze trávit čas i mimo výuku. Aby se z něj mimo špičku nestávalo město duchů. Diplomní projekt se zabýval nalezením vhodného umístění a podoby Studentského domu jako studijního a kulturně-sociálního zázemí Kampusu Albertov, sloužícího primárně studentům a zaměstnancům univerzity, ale i široké veřejnosti. Hlavním stavebním programem Studentského domu je menza, bydlení pro postgraduální studenty a zázemí studentských spolků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.