Zprávy

Pohyb po budově jen v roušce a distanční výuka pro přednášky nad 30 studentů. Vedení FA ČVUT vydalo závazné nařízení upravující provoz v budově

Od čtvrtka 10. září 2020 platí v budově fakulty povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest – roušek. Jejich používání v ateliérových a seminárních místnostech je pouze doporučené. Výuka a další aktivity, při nichž se setkává více než 30 osob, není dovolena. Přednášky budou probíhat distančním způsobem. U cvičení a konzultací zajistí vyučující prezenci přítomných, která pomůže v případném trasování osob.

Dokument, jehož aktuální znění (v příloze) doporučuje vedení fakulty pečlivě pročíst, může být nadále upravován a doplňován v závislosti na vývoji situace a doporučení MŠMT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.