Zprávy

Blíží se vstupní pohovory pro zájemce o modul Počítačového navrhování

Studenti přijatí do magisterského studia programu Architektura a urbanismus se mohou přihlásit do modulu Počítačové navrhování. Loni tento modul úspěšně absolvovala první studentka, letos zde svůj diplomní projekt chystá devět studentů.

Jak se mohou absolventi modulu Počítačového navrhování uplatnit? "Absolventi budou připraveni na funkci architekta - digitálního lídra, který je schopen vést inovativní, efektivní a udržitelné špičkové architektonické projekty. Je velice důležité, že se absolventi uplatní v současném propojeném světě, kde se spolupracuje v expertních mezinárodních týmech projekčních, realizačních i vědeckých," říká Dana Matějovská z Ústavu modelového projektování FA ČVUT, který výuku modulu zajišťuje.

Noví zájemci o modul se mohou dostavit v úterý 29. 9. 2020  v 9 hodin na MS Teams - Modul počítačového navrhování. Zájemci o pohovor zašlou mail na adresu dana.matejovska@cvut.cz

Více informací o modulu najdete zde:

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.